مقاله های روانشناسی

مقاله های روانشناسی و اثر برانسان افت تحصبلی و مسبب ان و افزایش انگیزه برای پیشرفت و درس خواندن همچنین موثر بر تقویت حافظه و اعصاب با تکنیک های فوق العاده

8,000 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


افت_تحصیلی_و_روشهای_ایجاد_انگیزه_1623051385_48893_11275_1218.zip0.56 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
تست
انتقال به صفحه پرداخت